Disclaimer

MANO Photography & more wil u hartelijk welkom heten op www.mano-photography.com (‘website’). De website van MANO Photography & more is bedoeld voor (potentiële) klanten en andere relaties. U vindt er informatie over onze visie en diensten.

Door deze website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. MANO Photography & more kan de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door MANO Photography & more zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. MANO Photography & more zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. MANO Photography & more is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Ook is MANO Photography & more niet aansprakelijk voor de websites van derden waar op deze website naar wordt verwezen. Handelingen die u op basis van deze website of door MANO Photography & more verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en MANO Photography & more tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort MANO Photography & more dat graag. Stuur uw klacht naar contact@mano-photography.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van MANO Photography & more of die van licentiegevers. MANO Photography & more behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunt u altijd via contact@mano-photography.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat MANO Photography & more per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het MANO Photography & more weten via contact@mano-photography.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat MANO Photography & more verplicht is tot enige schadevergoeding.